Ngôi nhà độc đáo “ra đời từ thiên nhiên – kiến tạo từ biển cả” ở Nha Trang